page_banner

Mehaniki köp göterimli göni ýaý

Bu iki görnüşli perkolatorly 18,8 dýuým boýly göni turba bong.Şina perkasy, Şweýsariýa perkasy we bal baly bar.Şeýlelik bilen, tüssäni iň sowadyp, arassalap we arassalap bilýän çylşyrymly süzgüç ulgamy bar.Ak reňkli reňkde-de ýag bazasy bar, ony durnukly edýär.Ary baly, tüssede gizlenen kül we beýleki bölejikleri süzüp, otlardan rahat urmak üçin suw bilen işleýär.Sowuklamak üçin tüsse bilen aragatnaşyk gurmak üçin Şweýsariýanyň perkiniň ep-esli bölegi bar.Mundan başga-da, ony sowadýan mehaniki dizaýn köp.Turba ýaly bambuk, aşagyndaky buz tutujy punk modasy bilen gabat gelýär.Thehli garyndylar gabat gelýän esbaplar bilen.


 • SKU kody:BG055
 • Bilelikdäki ululyk:
 • Aýna galyňlygy:5.0 mm
 • Boý:takmynan 18,8 dýuým
 • Agramy:takmynan 1490g
 • Material:Aýna
 • Reňk:Arassala
 • Garnituralar:jam / kwars banger
 • Kategoriýa:Göni Bong
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy goýuň