sahypa_banner

Mehaniki köp göterimli göni ýaý

Bu iki görnüşli perkolatorly 18,8 dýuým boýly göni turba.Şina perkasy, Şweýsariýa we bal baly bar.Şeýlelik bilen, tüssäni iň sowadyp, arassalap we arassalap bilýän çylşyrymly süzgüç ulgamy bar.Ak reňkli reňkdäki ýag bazasy bar, ony durnukly edýär.Ary baly, tüssede gizlenen kül we beýleki bölejikleri süzüp, ösümliklerden rahat urmak üçin suw bilen işleýär.Sowuklamak üçin tüsse bilen habarlaşmak üçin Şweýsariýanyň perkiniň ep-esli ýeri bar.Mundan başga-da, ony sowadýan mehaniki dizaýn köp.Turba ýaly bambuk, aşagyndaky buz tutujy punk modasy bilen gabat gelýär.Thehli garyndylar gabat gelýän esbaplar bilen.


 • SKU kody:BG055
 • Bilelikdäki ululyk:
 • Aýna galyňlygy:5.0 mm
 • Boý:takmynan 18,8 dýuým
 • Agramy:takmynan 1490g
 • Material:Aýna
 • Reňk:Arassala
 • Garnituralar:jam / kwars banger
 • Kategoriýa:Göni Bong
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy goýuň