page_banner

Köp buzly çümmük 16 ″ Uzyn boýly

Bu aýnadan ýasalan 15,7 dýuým boýly göni turba bong.Ulanmak aňsat, arassa.Içine mümkin boldugyça buz kublaryny goýup, doňan aýnanyň ýüzüne seredip, öýde bagtly kenep wagtyndan lezzet alyp başlaň.Bu dünýädäki iň gowy sowgat.Bu bonguň başga bir geljegi, içindäki kub perkiniň aşagyndadyr.Buz kub bilen birikdirmezlik kyn.Akyldar urmagy akyl taýdan sowatmak.


 • SKU kody:BG046
 • Bilelikdäki ululyk:18,8 mm
 • Aýna galyňlygy:5.0 mm
 • Boý:takmynan 15,7 dýuým
 • Agramy:takmynan 882g
 • Material:Aýna
 • Reňk:Arassala
 • Garnituralar:jam / kwars banger
 • Kategoriýa:Göni Bong
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy goýuň