sahypa_banner

Köp buzly çümmük 16 ″ Uzyn boýly

Bu aýnadan ýasalan 15,7 dýuým boýly göni turba bong.Ulanmak aňsat, arassa.Içine mümkin boldugyça buz kublaryny goýmak, doňan aýna ýüzüne seredip, öýde bagtly kenep wagtyndan lezzet alyp başlamak.Bu dünýädäki iň gowy sowgat.Bu bonguň başga bir geljegi, içindäki kub perkiniň aşagyndadyr.Buz kub bilen birikdirmezlik kyn.Akylyňy sowatmak. Thehli gabyklar gabat gelýän esbaplar bilen.


 • SKU kody:BG046
 • Bilelikdäki ululyk:18,8 mm
 • Aýna galyňlygy:5.0 mm
 • Boý:takmynan 15,7 dýuým
 • Agramy:takmynan 882g
 • Material:Aýna
 • Reňk:Arassala
 • Garnituralar:jam / kwars banger
 • Kategoriýa:Göni Bong
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy goýuň