sahypa_banner

“Multi-Perc” bilen Şweýsariýanyň “Perc” göni turbasy

Bu uzynlygy 20 dýuým, dört görnüşli perkolatorly göni turba.Şina perkasy, Şweýsariýa perkasy, bal ary we barmak perkasy bar.Şeýlelik bilen, tüsse iň sowuk urmagy we arassalap bilýän çylşyrymly süzgüç ulgamy bar.Ak reňkli reňkdäki ýag bazasy bar, ony durnukly edýär.Ary baly, tüssede gizlenen kül we beýleki bölejikleri süzüp, ösümliklerden rahat urmak üçin suw bilen işleýär.Sowuklamak üçin tüsse bilen habarlaşmak üçin Şweýsariýanyň perkiniň ep-esli ýeri bar.Suwy ajaýyp saklaýan şinanyň otagy ulanyjynyň agzyna çykýar.Thehli garyndylar gabat gelýän esbaplar bilen.


 • SKU kody:BG039
 • Bilelikdäki ululyk:18,8 mm
 • Aýna galyňlygy:5.0 mm
 • Boý:takmynan 20 dýuým
 • Agramy:takmynan 1732g
 • Material:Aýna
 • Aýna:Arassala
 • Arassalamak:jam / kwars banger
 • Kategoriýa:Göni Bong
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy goýuň