sahypa_banner

Turbo göni turba

Bu, aýnadan ýasalan üç görnüşli perkolator we buz tutujy bilen 13,3 dýuým boýly göni turba.Birinji otagda 8 golly agaç perkolatory, ikinji otagda bal ary we iň pes otagda asylýan teker perkasy bar.Şinanyň perkasy süzmek prosesini has ýitileşdirýär.Agaç perk güýçleri tüsse suwda doly ýuwulýar.Ary baly, tüssede gizlenen kül we beýleki bölejikleri süzüp, ösümliklerden rahat urmak üçin suw bilen işleýär.Bu üç görnüşli perkolatoryň birleşmegi, turbo hereketlendirijisi ýaly has arassa we ýumşak urýar we gygyrýar.Thehli garyndylar gabat gelýän esbaplar bilen.


 • SKU kody:BG111
 • Bilelikdäki ululyk:18,8 mm
 • Aýna galyňlygy:5.0 mm
 • Boý:takmynan 13,3 dýuým
 • Agramy:takmynan 559g
 • Material:Aýna
 • Reňk:Arassala
 • Garnituralar:jam / kwars banger
 • Kategoriýa:Göni Bong
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy goýuň