page_banner

Turbo göni turba

Boýy 13,3 dýuým, göni aýnadan ýasalan üç görnüşli perkolator we buz tutujy.Birinji otagda 8 golly agaç perkolatory, ikinji kamerada bal ary we iň pes otagda asylan teker perkasy bar.Şinanyň süzgüçi süzgüç prosesini has ýitileşdirýär.Agaç perk güýçleri tüsse suwda doly ýuwulýar.Ary baly, tüssede gizlenen kül we beýleki bölejikleri süzüp, otlardan rahat urmak üçin suw bilen işleýär.Bu üç görnüşli perkolatorlaryň birleşmegi, turbo hereketlendirijisi ýaly has arassa we has ýumşak urýar we gygyrýar.Thehli garyndylar gabat gelýän esbaplar bilen.


 • SKU kody:BG111
 • Bilelikdäki ululyk:18,8 mm
 • Aýna galyňlygy:5.0 mm
 • Boý:takmynan 13,3 dýuým
 • Agramy:takmynan 559g
 • Material:Aýna
 • Reňk:Arassala
 • Garnituralar:jam / kwars banger
 • Kategoriýa:Göni Bong
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy goýuň