sahypa_banner

9 mm galyň ýag bazasy buz çümmük bilen göni bong

Bu aýnadan ýasalan perkolator bolmazdan ýönekeý dizaýnda 9 mm galyňlykdaky göni turba bong.Boýnunyň aşagynda buz tutýanlar we ýagly, durnukly esas bar.Göçme we ulanmak aňsat, arassa.Daşarda alyp bilersiňiz, syýahat wagtynda ulanyp bilersiňiz ýa-da öýde bagtly kenep wagtyndan lezzet alyp bilersiňiz.Saýlamak üçin üç ululyk bar: 12 dýuým, 15 dýuým we 18 dýuým.Dürli beýiklik bilen, wagtyň tejribesi hem tapawutlanýar.Thehli garyndylar gabat gelýän esbaplar bilen.


 • SKU kody:BG086
 • Bilelikdäki ululyk:18,8 mm
 • Aýna galyňlygy:5.0 mm
 • Boý:takmynan 12/15/18 dýuým
 • Agramy:takmynan 973/1129/1336 g
 • Material:Aýna
 • Reňk:Arassala
 • Garnituralar:jam / kwars banger
 • Kategoriýa:Göni Bong
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy goýuň