sahypa_banner

Jübüt bogunlar Bal ary baly göni gönümel

Boýy 13,3 dýuým, göni ary baly percolator we aýnadan ýasalan goşa bogunly.Bu ýönekeý dizaýn, ýöne batyrgaý pikirler bilen.Iki bogunyň bolmagy kenep wagtynda goşa bagt diýmekdir.Daşarda alyp bilersiňiz, syýahat wagtynda ulanyp bilersiňiz ýa-da öýde bagtly kenep wagtyndan lezzet alyp bilersiňiz.Ary baly, tüssede gizlenen kül we beýleki bölejikleri süzüp, ösümliklerden rahat urmak üçin suw bilen işleýär.Thehli garyndylar gabat gelýän esbaplar bilen.


 • SKU kody:BG103
 • Bilelikdäki ululyk:18,8 mm
 • Aýna galyňlygy:5.0 mm
 • Boý:takmynan 13,3 dýuým
 • Agramy:takmynan 559 gr
 • Material:Aýna
 • Reňk:Greenaşyl
 • Garnituralar:jam / kwars banger
 • Kategoriýa:Göni Bong
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy goýuň